„VETworking@NETworking“ tarptautinis strateginių partnerysčių projektas

Informacija apie projektą:

Sutarties numeris 2019-1-LT01-KA202-060765
Programa Erasmus+
Projekto koordinatorius Kauno informacinių technologijų mokykla
Projekto partneriai Latvija, Riga State Technical School RVTEstija, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Projekto pradžia 2019-09-01
Projekto pabaiga 2021-02-28
Projekto dalyviai 9 profesinių dalykų mokytojai
Projekto tikslas Pagrindinis projekto tikslas yra bendradarbiaujant su Baltijos šalimis sukurti kombinuotą, struktūrizuotą ir universalią profesinio mokymo modulinę, kompiuterinių tinklų derintojo, programą, kuri visų pirma būtų pradėta naudoti Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, o vėliau ir kitose Europos šalyse.
Kokius Lietuvos nacionalinius švietimo prioritetus atliepia projektas? Projektas atliepia Lietuvos švietimo strategines nuostatas, nukreiptas į įtraukios ugdymo sistemos sukūrimą. Taip pat, dera su “Lietuvos pažangos strategija “Lietuva 2030“ ir su IV-uoju Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 m. tikslu – garantuojant švietimo sistemos veiksmingumą, sukurti paskatų ir vienodų sąlygų mokytis, sistemą. Be to, siekiama pažadinti visuomenės ir kiekvieno jos nario kūrybiškumą, susitelkti prie idėjų, kurios padėtų Lietuvai tapti modernia, veržlia ir atvira pasauliui šalimi.
Kokius Europinius prioritetus atliepia projektas? Projektas atliepia Erasmus+ programos strateginės partnerystės siekius: stiprinti kokybę švietimo srityje, plėtojant naujus ir inovatyvius požiūrius bei skleisti gerąją patirtį. Taip pat, ugdyti tarpsektorinį bendradarbiavimą, naujovių kūrimą, diegimą, adaptavimą, tobulinimą ir pripažinimą.
Intelektiniai produktai Naujos, kompiuterinių tinklų derintojo – modulinės mokymo programos, sukūrimas.
Numatomi rezultatai ir jų poveikis ·         Sėkmingai įgyvendinus projektą, bendradarbiaujant su partneriais, bus atnaujinta ir sukurta nauja, kompiuterinių tinklų derintojo, modulinė mokymo programa;·         Profesinis mokymas ES taps populiaresnis, IT specialistai bus kvalifikuotesni ir turės daugiau galimybių susirasti darbą užsienyje;

·         Jaunų žmonių nedarbas ES sumažės, o profesinio mokymo įstaigos pagerins tarptautinį bendradarbiavimą.

___________________________________________________________________

Naujienos apie projekto įgyvendinimą, iššūkius ir pasiekimus yra skelbiamos šioje platformoje.

Parašykite komentarą