Naujas iššūkis – Erasmus+ KA202 projektas apie dirbtinį intelektą

Informacija apie „Įvadas į dirbtinį intelektą profesinėse mokyklose Europoje“ projektą:

Sutarties numeris 2020-1-LT01-KA202-078015
Programa Erasmus+
Projekto koordinatorius VšĮ “Robotikos mokykla”
Projekto partneriai Kauno informacinių technologijų mokykla – IKT mokymo programų ekspertė Lietuvoje;IT4Kids, Vokietija – edukacinis startuolis, orientuotas į dirbtinio intelekto mokymo iniciatyvas;

MCAST – Maltos meno, mokslo ir technologijos koledžas, apima profesinį ir aukštąjį mokslą;

Turku savivaldybės švietimo skyrius, Suomija –  skyriui priklauso Turku profesinis institutas,

Seinajöki savivaldybės švietimo skyrius, Suomija – skyriui priklauso Sedu profesinis centras.

Projekto pradžia 2020-10-01
Projekto pabaiga 2022-07-31
Projekto uždaviniai
  • Parengti mokomąją medžiagą, skirtą inovatyviam profesinio mokymo moduliui „Įvadas į dirbtinį intelektą“ sukurti. Modulis bus skirtas IKT profesijų mokiniams, turintiems bazines programavimo žinias.
  • Integruoti sukurtą profesinio mokymo modulį į kiekvienos partnerystės šalies arba organizacijos formalaus mokymo sistemą pagal kiekvienos šalies reikalavimus, siekiant projekto rezultatų tęstinumo ir su dirbtinio intelekto programavimu susijusių kvalifikacijų įtraukimo į nacionalines ir Europos profesinio mokymo sistemas.
  • Apmokyti IKT mokytojus ir suteikti naujų kompetencijų DI programavimo srityje, siekiant užtikrinti naujų įgūdžių perdavimą šios srities mokiniams bei mokymo veiklų tęstinumą projektui pasibaigus.
  • Išplatinti projekto metu sukurtą intelektinį produktą profesiniame ir kituose švietimo sektoriuose šalyse partnerėse ir už jų ribų.
Planuojami projekto rezultatai
  • Formaliai pripažintas naujas profesinio mokymo modulis „Įvadas į dirbtinį intelektą“.
  • Nuosekli mokomoji medžiaga apie įvairias DI technologijas, skirta 60-iai kontaktinių valandų, įeinančių į minėto modulio sudėtį.
  • Tyrimo ataskaita apie įgūdžių lygį prieš iš po intelektinio produkto testavimo mokinių ir mokytojų tikslinėse grupėse.
  • Mažiausiai 10 mokytojų, įgijusių naujų įgūdžių tarptautinių mokymų ir intelektinio produkto testavimo metu.
  • Mažiausiai 100 mokinių, įgijusių naujų įgūdžių DI srityje (žaidimų kūrimo, kompiuterinės regos bei autonominio vairavimo temomis).
  • Mažiausiai 120 mokinių, mokytojų, švietėjų, švietimo srities politikų, verslo įmonių atstovų, supažindintų su projekto rezultatais sklaidos renginių metu keturiose šalyse.

 

Parašykite komentarą