Giedrė Juodelienė/„DARBUOTOJŲ MOKYMAS: MOKYMO IR PROFESINIO TOBULĖJIMO BŪDAI”

Birželio 21-25 d.d. vykau į Erasmus + projektą Ispanijoje, Valencijos mieste. „Esmovia“ agentūra organizavo mokymus iš kursų srities „Employee training: ways of training and professional development“ tema „Inclusive methodologies in the classroom“.

Mokymai vyko 5 dienas. Pirmąją dieną buvo suskirstytos komandos. Aš dalyvavau komandoje su savo kolegėmis ir mokytojomis iš Rumunijos. Pirmoji mokymų diena buvo skirta išsiaiškinti dalyvių lūkesčius, susipažinti, supažindinti kolegas su Lietuvos švietimo sistema ir Kauno informacinių technologijų mokykla. Taip pat gilinomės į teorinę medžiaga, kuri buvo susijusi su įtraukioju mokymų klasėje, dalykų integracija pamokose (What is integration in education?, Why inclusive education?, Pillars of inclusive education).

Antrą dieną gilinomės į teorinę medžiagą susijusia su įtraukiojo mokymo funkcionalumu, evoliucija, pedagogikos modeliais, šeimos svarba mokyme bei mokinių, turinčių spec. poreikių integravimą ir įtraukimą į bendrą mokymo procesą. (Incidental learning, Functional areas, What and how do we evaluate?, Pedagogical models. Structuring the space, The facilitator teacher, Family in the educational community.

Trečią ir ketvirtą dieną atlikome projektinius darbus. Dirbome komandose ir pristatėme savo pasirinktą temą. Mano pristatyta ir pasirinkta tema buvo apie Montesori metodų įtraukimą į bendrąjį ugdymo procesą: galimybės ir realybė. Visą pristatymą turėjau sukurti naudodama CANVA programą, kuri yra labai populiari Ispanijoje. Taigi patobulinau ne tik teorines žinias, anglų kalbos žinias, bet ir IKT įgūdžius.

Penktoji mokymų diena buvo skirta refleksijai, diplomų įteikimui ir kultūriniai išvykai gaminti vietinės Paelijos.

Taigi šio projekto metu įgijau IKT žinių, patobulinau IKT žinias dirbant Apple kompiuteriais su IOS sistema, patobulinau profesines anglų kalbos žinias, bei susipažinau su Ispanijos ir Rumunijos švietimo sistema. Įgijau 40 val. baigimo diplomą, įrodantį mano įgytas kompetencijas.

Parašykite komentarą